Положення про участь у створенні Всесвітнього маніфест-колажу “Мамо, я бачу війну”

1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок прийняття участі у створенні Всесвітнього маніфест-колажу з фотографій творчих робіт “Мамо, я бачу війну” (далі маніфест-колаж).
Створення маніфест-колажу здійснюватиметься з метою фіксації та збереження у світовій історії дитячого погляду на події, що відбуваються з 24 лютого 2022 року з моменту введення в Україні військового стану.
Реалізація проєкту проходить у два етапи:
1) збір та он-лайн виставка фотографій творчих робіт для створення найбільшого маніфест-колажу;
2) цифровізація фотографій творчих робіт за допомогою технології блокчейн, а саме створення NFT (non fungible token - невзаємозамінний токен), у маніфест-колаж для розміщення його на платформах продажу об’єктів цифрового мистецтва.
1.2. Організатором створення Всесвітнього маніфест-колажу “Мамо, я бачу війну” є громадська організація “Лабораторія первинного розміщення токенів. Україна” (далі - Організатор).
Партнерами організатора є фізичні та юридичні особи, що сприяють досягненню основних завдань проєкту.
1.3. Учасниками маніфест-колажу можуть бути фізичні особи віком до 18 років незалежно від громадянства, рівня освіти, набутого фаху тощо (далі - Учасники), які приймають участь виключно через своїх законних представників.
1.4. Творчими роботами, які приймаються Організатором для створення маніфест-колажу, можуть бути малюнки, плакати, казки, вірші, есе та будь-які інші твори, виконані в різних напрямках та техніках, подані для участі у формі фотографій, що можуть супроводжуватися коментарями та цитатами авторів творчих робіт.
1.5. Основними завданнями проєкту зі створення маніфест-колажу  є:

 • збір фотографій творчих робіт з України та будь-яких інших країн світу;
 • створення онлайн-фотогалереї творчих робіт “Мамо, я бачу війну” на соціальних сторінках та сайті проєкту та інших інформаційних ресурсах спільно з Партнерами організатора;
 • оцифрування фотографій творчих робіт у єдиний маніфест-колаж за допомогою технологій блокчейн, а саме створення NFT-токену для продажу на аукціоні цифрових робіт;
 • розповідь усьому світу про події, емоції та відчуття дітей в Україні та інших країнах, які були викликані оголошенням в Україні військового стану та повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України, шляхом проведення публічного показу як окремих фотографій творчих робіт, так і єдиного маніфест-колажу, як офлайн (на території України, так і зарубіжних країн), так і у онлайн-галереї Організатора конкурсу, а також при створенні інформаційних матеріалів (каталогів, збірників, друкованих видань тощо) про маніфест-колаж, у як у візуальній, так і аудіовізуальній формі тощо;
 • спрямування коштів, отриманих від продажу NFT-токену маніфест-колажу “Мамо, я бачу війну” на забезпечення потреб дітей, а також надання їм необхідної допомоги в умовах військового стану та/або у період припинення дії в Україні військового стану, але не раніше, ніж після продажу NFT-токену маніфест-колажу.


2. Умови участі та вимоги до творчих робіт
2.1. До участі у створенні маніфест-колажу запрошуються особи віком до 18 років незалежно від громадянства, рівня освіти, набутого фаху тощо, які приймають участь виключно через своїх законних представників, на умовах, визначених цим Положенням.
2.2. Збір фотографій творчих робіт для створення маніфест-колажу та реалізація проєкту розпочинається з 3 березня 2022 року та триватиме до моменту досягнення основних завдань, визначених у п. 1.5 цього Положення.
2.3. Для участі у створенні маніфест-колажу законні представники авторів творчих робіт у період з 3 березня по 3 квітня 2022 року фотографують творчі роботи та надсилають їх Організатору засобами комунікації, визначеними на сайті https://momiseewar.com.
Інформація про дострокове припинення збору фотографій творчих робіт або продовження терміну їх збору повідомляється учасникам на сайті проєкту, а також на сторінках проєкту у соціальних мережах.
2.4. Законні представники авторів творчих робіт в заявці про участь зазначають інформацію про автора творчої роботи, його вік та назву населеного пункту, у якому він мешкає, та фотографію творчої роботи та/або коментар, цитату автора творчої роботи. Допускається використання замість імені автора зазначення псевдоніму або збереження анонімності.
2.5. Кількість робіт, представлених одним учасником, не обмежується. Робота може бути виконана як самостійно, так і у співавторстві та не повинна порушувати права та інтереси інших осіб, зокрема право авторства, право на приватне життя, норми суспільної моралі тощо.
2.6. Приймаючи участь у створенні маніфест-колажу, законні представники учасників надають дозвіл на:

 • розміщення фотографій творчих робіт у мережі Інтернет, коментарів або цитат авторів творчих робіт з метою публічного показу у віртуальній галереї на сайті проєкту, на сторінках проєкту у соціальних мережах, а також на інформаційних ресурсах партнерів проєкту;
 • редагування фотографії творчої роботи цифровими методами;
 • зазначення імені автора творчої роботи, його віку та назви населеного пункту, у якому він мешкає;
 • публічного показу та використання фотографій творчих робіт, коментарів або цитат авторів творчих робіт на публічних заходах та виставках, пов’язаних з реалізацією проєкту у спосіб, який є технічно-можливим для конкретного місця проведення заходу, зокрема шляхом роздруківки плакатів, фотографій, бордів, стендів або іншим способом з використанням цифрових технологій та техніки;
 • включення фотографій творчих робіт, коментарів або цитат авторів творчих робіт до інформаційних матеріалів, збірників творчих праць, каталогів, журналів, книг та інших видань, представлених як у цифровому, так і у друкованому форматі, як у візуальній, так і в аудіовізуальній формі;
 • оцифрування фотографій творчих робіт, коментарів або цитат авторів творчих робіт у єдиний маніфест-колаж за допомогою технологій блокчейн, а саме створення NFT-токену для продажу на аукціоні цифрових робіт;
 • розміщення та продаж творчої роботи як частини маніфест-колажу, оцифрованого за допомогою технології блокчейн як NFT-токен.

2.7. Приймаючи участь у створенні маніфест-колажу законні представники погоджуються, що при використанні фотографій творчих робіт зазначається лише інформація про автора творчої роботи. Організаторами не зазначається інформація про особу, якою було створено фотографію творчої роботи при використанні її способами, зазначеними у п. 2.7. Надсилаючи фотографії до участі у проєкті, особи, якими вони були зроблені, надають згоду на їх використання способами, зазначеними у п.2.7.
2.8. При використанні фотографій творчих робіт Організатор створення маніфест-колажу зобов’язується дотримуватися особистих немайнових прав учасника - автора творчої роботи та зазначати ім’я, вік та назву населеного пункту, у якому мешкає автор, за умови надання такої інформації законним представником автора.
2.9. Законні представники учасників, приймаючи участь у створенні маніфест-колажу, безоплатно надають Організатору та Партнерам організатора невиключні майнові права на використання фотографії творчої роботи способами, зазначеними у пункті 2.6 на весь строк дії майнових прав інтелектуальної власності на території всіх країн світу.
Законні представники учасників зобов’язуються дотримуватися вимог цього Положення та надсилаючи роботу автора до участі у проєкті зі створення маніфест-колажу автоматично погоджуються з умовами участі, зазначеними у цьому Положенні.

3. Відбір творчих робіт до участі
3.1. Роботи, заявлені до участі у створенні маніфест-колажу оцінюються за такими критеріями:

 • відповідність тематиці проєкту “Мамо, я бачу війну”;
 • дотримання норм суспільної моралі, вимог чинного законодавства щодо відповідності змісту творів правам та інтересам фізичних осіб, юридичних осіб та українського суспільства;
 • відповідність іншим умовам, зазначеним у цьому положенні.

При невідповідності представленої роботи заявленим умовам, Організатор  має право прийняти рішення на засіданні комісії, створеної за рішенням Організатора, про недопущення роботи до участі у проєкті.
3.2. При відповідності встановленим критеріям подані роботи стають елементом онлайн-фотогалереї творчих робіт на сторінках проєкту у соціальних мережах, на сайті проєкту Організатора та/або Партнерів організатора, а також можуть бути використані Організатором, Партнерами організатора у будь-яких публічних показах, виставках, які можуть бути організовані офлайн як в Україні, так і в інших країнах задля ілюстрації розповіді про події, що відбувалися в Україні з 24 лютого 2022 року очима дітей та про емоції, які відчули діти України та діти інших країн світу, дізнавшись про війну в Україні.
 
4. Інформація щодо реалізації проєкту
4.1. Інформація з оцифрування творчих робіт учасників конкурсу та про розміщення маніфест-колажу буде розміщена на сайті проєкту та сторінках проєкту у соціальних мережах та/або на сайтах партнерів проєкту, що приймають участь у його реалізації.
4.2. Інформація щодо розміру коштів, отриманих внаслідок продажу NFT-токена, їх використання шляхом фінансування проєктів з надання допомоги дітям, що постраждали під час введення воєнного стану на території України у період з 24 лютого 2022 року, для забезпечення потреб дітей в умовах військового стану або/та у період завершення дії в Україні військового стану буде розміщена Організатором на сторінках у соціальних мережах, сайті Організатора. Інформація, щодо обсягу отриманих коштів є публічною.
4.3. Інформація про проєкти, що потребують фінансування для забезпечення потреб дітей, а також надання їм необхідної допомоги в умовах військового стану та/або у період завершення дії в Україні військового стану, буде оприлюднена на сайті проєкту та сторінках проєкту у соціальних мережах.
4.4. Інформація про розмір та спрямування коштів, отриманих від продажу NFT-токену маніфест-колажу “Мамо, я бачу війну” є публічною та буде оприлюднена Організатором на сайті проєкту та сторінках у соціальних мережах, а також на сайті Благодійної організації, на рахунок якої будуть перераховані кошти.
4.5. Інформація щодо моніторингу цифрового блокчейн-рахунку буде оприлюднена на офіційному сайті проєкту з моменту виставлення роботи на аукціон відповідно до положень чинного законодавства про віртуальні активи.

5. Інші умови
5.1. Організатори конкурсу не несуть відповідальність за достовірність інформації, наданої законними представниками учасників проєкту, не здійснюють збір, та обробку персональних даних законних представників та учасників маніфест-колажу, перевірку документів, що посвідчують фізичну особу - законного представника та учасника маніфест-проєкту.
5.2. Організатори не здійснюють перевірку роботи, коментаря, цитату автора творчої роботи на її оригінальність та зазначають при публікації роботи відомості, які надані законними представниками учасника про автора, а саме: імені, віку автора роботи та назву населеного пункта, у якому мешкає учасник.
5.3. Організатори залишають за собою право здійснювати відбір фотографій творчих робіт та приймати рішення про відхилення заявки до участі у маніфест-колажі фотографії творчих робіт на підставі рішення відповідної комісії, створеної Організатором, у разі якщо за своїм змістом робота суперечить законодавству про захист суспільної моралі, порушує права та інтереси фізичної особи тощо.

 

Наверх